×
تماس

تلفن اصلی

تلفن تماس: 02188888
نمابر: 02199999
(شنبه تا چهار شنبه ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ، پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)

 

پشتیبانی

واحد میزبانی وب / دامنه / سرور

پشتیبانی 24 ساعته فنی کلیه سرویسها:
مسائل مربوط به تمدید و ارتقاء سرویس ها و موارد غیر فنی

02188888
support@takinhost.com
گفتگوی آنلاین!

        پشتیبانی مالی:
        امور مالی مربوط به سرویس ها(شنبه تا چهار شنبه ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ، پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)

02188888
support@takinhost.com

 

دفتر مرکزی

نشانی:

 

TOP