قوانین و مقررات. توافقنامه استفاده از خدمات هاستینگ و سرور مجازی و اختصاصی .

قوانین و مقررات