هاست لینوکس

cp-GER-1

میزان فضا 50 مگابایت
میزان پهنای باند نامحدود
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
افزودن دامنه ندارد

  • بکاپ هفتگی
cp-GER-2

میزان فضا 500 مگابایت
میزان پهنای باند نامحدود
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
افزودن دامنه ندارد

  • بکاپ هفتگی
cp-GER-3

میزان فضا نامحدود
میزان پهنای باند نامحدود
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
افزودن دامنه ندارد

  • بکاپ هفتگی
cp-GER-4

میزان فضا نامحدود
میزان پهنای باند نامحدود
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود

  • بکاپ هفتگی
test

test

Powered by WHMCompleteSolution