اضافه کردن هارد جدید در CentOS

آموزش اضافه کردن هارد جدید در CentOS

آموزش اضافه کردن هارد جدید در CentOS

آموزش اضافه کردن هارد جدید در CentOS در این آموزش فرض نموده هارد درایو فیزیکی روی سیستم نصب شده و در سیستم عامل قابل رویت می باشد. بهترین کار این است که هنگام BOOT شدن به BIOS سیستم وارد شده و مطمئن شوید BIOS دیسک درایو را می بیند. گاهی اوقات، BIOS منویی را جهت […]