راه اندازی CentOS

تنظیمات شبکه در CentOS 6

تنظیمات شبکه در CentOS 6

تنظیمات شبکه در CentOS 6 تنظیمات شبکه در CentOS 6 : در نظر داشته باشید که برای پیاده سازی تنظیمات ذیل ابتدا باید از طریق پروتکل SSH به سرور خود متصل شوید. – تنظیم Host Name : برای انجام این تنظیم کامند ذیل را وارد نمایید : vi /etc/sysconfig/network در صفحه لود شده مقدار مرتبط […]