رمزگذاری

ایجاد فولدر رمزگذاری شده (Password Protect Directories)

ایجاد فولدر رمزگذاری شده

ایجاد فولدر رمزگذاری شده (Password Protect Directories) در صورتی که بخواهید دسترسی به یک دایرکتوری از طریق وب را تنها از به وارد نمودن نام کاربری و رمزعبور مربوطه محدود نمایید می توانید از این قابلیت password Protect Directories سی پنل استفاده کنید. در این حالت وقتی کاربری بخواهد به دایرکتوری مربوطه دسترسی داشته باشد […]